Standaarden Advisering Borstvoeding: Een Praktische Handleiding Voor de Advisering En Begeleiding Van Vrouwen Die Hun Kinderen Borstvoeding Geven.pdf

Standaarden Advisering Borstvoeding: Een Praktische Handleiding Voor de Advisering En Begeleiding Van Vrouwen Die Hun Kinderen Borstvoeding Geven

DEFINITIE VAN STANDAARD Het begrip ‘standaard’ kent vele betekenissen. In deze nota h- teren we de definitie zoals door A. Appelman in Ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de wijkverpleging is geformuleerd (1). Deze definitie is ontleend aan het WHO-rapport The consultant’s role in quality assurance in nursing practice, a report from the p- gramme on nursing (1980). ? Een standaard is een professioneel overeengekomen uitv- ringsniveau dat geschikt is voor de aangesproken populatie. Doel van de standaarden borstvoeding Veel verschillende disciplines en instanties geven voorlichting en advies met betrekking tot borstvoeding aan gezonde zuigelingen. Het doel van deze standaarden is al deze activiteiten op één lijn te krijgen. Tevens zijn de standaarden instrumenten voor alle betr- kenen: artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverz- genden en anderen, om hun eigen handelen te toetsen. Deze standaarden zijn niet bedoeld als naslagwerk over bors- voeding. Uitgangspunten Voor de totstandkoming van de standaarden zijn de volgende u- gangspunten geformuleerd: • Alle vrouwen kunnen borstvoeding geven. • De standaarden zijn geschreven voor situaties waarbij er sprake is van een gezonde zuigeling. Voor zuigelingen die wegens een bepaalde aandoening onder de verantwoording van een hu- arts, kinderarts of andere specialist vallen, kunnen andere richtlijnen gelden. • De opgenomen standaarden berusten deels op wetenschappelijk 10 INLEIDING onderzoek, deels op adviezen waarmee hulpverleners goede ervaringen hebben opgedaan en waartegen geen medische c- tra-indicaties zijn aangetoond.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 1.11 MB
ISBN 9789031341443
AUTOR Peter Gijsbers
DATEINAME Standaarden Advisering Borstvoeding: Een Praktische Handleiding Voor de Advisering En Begeleiding Van Vrouwen Die Hun Kinderen Borstvoeding Geven.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 01/06/2020

Schoolveiligheidsplan met bijlagen - Udens College 5. Inleiding. In dit schoolveiligheidsplan van het Udens College is verwoord hoe onze organisatie zorg wil. dragen voor een juiste en adequate invullen van haar taken en verantwoordelijkheden op het. terrein van veiligheid en welbevinden van onze leerlingen en medewerkers. Patiºntenvoorlichting in ziekenhuizen: Een …