De Standen in Het Genadeleven.pdf

De Standen in Het Genadeleven

Deze brochure beschrijft de standen in het geestelijk leven. Het is bedoeld als een aanvulling. Alle beschrijving van de ervaringen moeten aan de Schrift getoetst worden. Welke maatstaf gebruikt de Schrift? In de Schrift wordt een zekere vrijheid gegeven omdat Gods Geest vrijmachtig werkt. Welke maatstaf moeten we gebruiken voor het kleingeloof en voor het verstgevorderde? Wat strekt het meest tot eer van de grote God en Zaligmaker en van Zijn Vader, de Vader van al de gelovigen? Met voorzichtigheid wordt getracht hierop een antwoord te geven, bewust zijnde, dat God waarachtig is en alle mens leugenachtig. De beschrijving van de standen in het geestelijk leven, de zogenoemde heilsorde wordt gebaseerd op de beschrijving hiervan in de 12 Geloofsartikelen en de Catechismus. Ook wordt ruim aandacht gegeven aan de bevindelijke standen die beschreven zijn in de tijd vanaf de Afscheiding en het Reveil. Afgesloten wordt met een kort overzicht van de trappen in het geestelijk leven bij Ds. Bernardus Smytegelt.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 3.59 MB
ISBN 9781291596557
AUTOR Willem Westerbeke
DATEINAME De Standen in Het Genadeleven.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 01/04/2020

Ds. Paauwe verwierp iedere prediking waarin de orde des heils werd vereenzelvigd met verschillende standen en gestalten in het genadeleven. Dit gold ook ...