Recht En Gezondheidszorg.pdf

Recht En Gezondheidszorg

Recht en gezondheidszorg is een inleiding in het recht dat van betekenis is voor de gezondheidszorg. Het is een wegwijzer van dat recht, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied ter sprake komen. In het boek wordt onder meer aandacht besteed aan organisatie en structuurwetgeving, financieringswetgeving, patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid.In dit boek wordt verder uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van medisch-ethische vraagstukken en medisch-ethische wetgeving voor de gezondheidszorg. Hierdoor worden de dilemma’s duidelijk waarmee individuele beroepsbeoefenaren, managers in de zorg en gezondheidsjuristen meer en meer worden geconfronteerd.Recht en gezondheidszorg is primair geschreven voor studenten van universiteiten, hbo- en managementopleidingen in de gezondheidszorg. Daarnaast is het goed bruikbaar voor professionals in de gezondheidszorg die een beeld willen krijgen van de actuele stand van zaken met betrekking tot juridische vraagstukken op het terrein van de gezondheidszorg.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 6.56 MB
ISBN 9789036812290
AUTOR none
DATEINAME Recht En Gezondheidszorg.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 04/06/2020

Op 2 en 24 april 2014 spreekt de Tweede Kamer tijdens een Algemeen Overleg over medische zorg voor vreemdelingen en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. In aanloop naar het overleg vraagt het College aandacht voor de toegang tot medische zorg en het recht op opvang, voedsel en kleding voor uitgeprocedeerde asielzoekers. bol.com | Recht en gezondheidszorg | …